Hur huset kan målas om

Hur huset kan målas om

Vid ägande av ett hus eller stuga så tillkommer det mycket arbete på det, detta i jämförelse med boende i en lägenhet. I lägenheter utförs det arbeten invändigt och i hus behöver arbetet även ske utvändigt.

Fasaden på ett hus

Utsidan på ett hus kallas för fasad, detta går runt hela huset och för hus som sitter ihop med andra kan det vara färre sidor att ta hand om. Fasaden tar åt sig mycket av vädret, varpå sol, snö och regn når fasaden. Med detta så gäller det att ha ett tåligt material på fasaden, något som står emot väderlekarna och håller det isolerat så att så mycket som möjligt av kylan hålls ute.

Fasad på ett hus

Måla en fasad

Fasaden kan vara av olika material och därmed så sker målning av fasaden på olika sätt. En fasad skall ej behöva målas om regelbundet, det skall kunna gå 10 år mellan att målningarna sker. För att detta skall vara möjligt så gäller det att grundarbetet på fasaden är ordentligt gjort och även att färgen är en stark och skyddande sådan så att den ej börjar släppa efter ett par år.

Måla fasad

Det är möjligt att måla en fasad själv, något också privatpersoner gör. Det blir dock mer vanligt att beställa denna tjänst av en målerifirma, ROT-avdraget gör detta möjligt.

ROT-avdrag

Med ett ROT-avdrag som alla har rätt till vid anlitande av hantverkare så blir kostnaderna lägre för beställda tjänster. ROT-avdraget dras av från företagets arbetskostnad och den enskilde får då en lägre summa att betala från företaget. Det viktiga att se över innan är att företaget är korrekt registrerat och att ROT-avdraget gäller innan tjänsten ges.

Målning av olika fasadmaterial

En fasad av puts och trä är något som behöver målas om när den tidigare färgen släppt. Puts målas genom sprutmålning, till detta krävs en specialutrustning och då är det bra att anlita en målerifirma som gör detta då det även är viktigt att spruta i jämna lager. Det kräver en viss teknik vilket är något som utbildade målare kan.

Att måla på trä är en lättare metod är på puts. På hus och stugor är det större ytor och något som kan ta längre tid än vad man kan tro. Slipning och tvätt av fasaden behöver ske innan målning görs. En grundmålning sker innan den riktiga färgen stryks på och både grundfärgen och originalfärgen är vanliga att stryka i minst två lager vardera för att det skall täcka och skydda träet ordentligt. Det kräver mycket arbete och vi rekommenderar att ta in en målerifirma som gör det för att det skall hålla så länge som möjligt. Besök gärna målare stockholm som gör det ordentligt från grunden.